Musiikin vaikutukset


Musiikilla on vahva voima ja yhdistävä vaikutus.

Musiikki on historian tutkimuksen perusteella ollut läsnä jollakin tavoin lähes jokaisessa tiedetyssä heimossa ja kansassa. Musiikkia pidetäänkin myös universaalina kielenä, joka ylittää kaikki kulttuurirajat. Musiikin sanotaan olevan myös vanhin ilmaisemisen muoto, vanhempi kuin kielet ja taide. H.C. Koch kuvaa musiikin tekemistä ”taidoksi ilmaista tunteita sävelten avulla”. Musiikki koskettaa usein tunteitamme syvemmin kuin sanat. Sanoja voidaan pitää tunteiden ”abstrakteina symboleina”. Musiikin alkulähteitä pohtiessa, ihmisäänen lisäksi, mieleen tulevat ensimmäisenä luonnon äänet ja rytmit. Tietynlaista musiikkia voi olla mm. lintujen ääntely tai meren äänet. Näitä ovat myös musiikillisen kielen avulla imitoineet säveltäjät.

Musiikkiin liittyviä viitteitä on löytynyt useiden arkeologisten tutkimusten seurauksena. Myös historian kirjat ja uskonnolliset dokumentit kuten Raamattu, sisältävät paljon viitteitä musiikin moninaiseen merkitykseen kautta aikojen. Musiikki on ollut hyvin erilaista kulttuurista riippuen. Soittimet ja muut välineet ovat vaihdelleet paljon, kuten myös käyttötarkoitus.

Instrumenttien rakentamisen alkuperäisiä tarkoituksia ja syitä on haastava määritellä, kenties instrumentit ovat liittyneet alunperin seremonioihin ja rituaaleihin. Jo 5000 vuotta sitten on Kiinassa kuitenkin luotu musiikin teoriaan viittaavia malleja, myöhemmin antiikin Kreikassa kehitettiin länsimaisen musiikinteorian perusta. Antiikin Kreikassa musiikinopiskelu oli osa sivistystä ja musiikin perusopetuksen juuret voidaan katsoa syntyneen juuri silloin. Vuosien saatossa musiikki on alkanut saamaan enemmän määriteltyä muotoa ja järjestystä. Tämä on hitaasti vuosien saatossa johtanut myös taidemusiikin kehitykseen ja myös uudenlaisten ”sävelkielten” syntyyn. Äänet ja äänenkorkeudet eri muodoissaan ovat aina olleet ja ovat osa arkielämää, mutta musiikkia pidetään monesti äänien järjestäytymisen tuloksena. Ptolemaios on kuvaillut tärkeäksi tekijäksi ”kykyä erottaa korkeiden ja matalien äänien eroa”. Edgard Varèse kuvaa musiikkia ”organisoiduksi ääneksi”. Tätä pohdintaa musiikin syntyperästä ja filosofiasta voisi jatkaa kauan. On kuitenkin äärimmäisen mielenkiintoista, miten ajan saatossa ääniä on opittu järjestämään ja eri kulttuurien näkemykset ovat fuusioituneet ilmaisutavaksi, jonka me nyt tunnemme ja tiedostamme musiikiksi. Musiikin historiasta ja tutkimuksesta on kirjoitettu paljon kirjallisuutta ja eri kulttuurien musiikillisiin taustoihin tutustuminen avaa edelleen uusia ovia. Länsimainen taidemusiikki on musiikin kirjossa vain hyvin suppea lohko. Musiikin monet kasvot rikastuttavat elämää.


Varkaus on tässä muodossaan perustettu vuonna 1929 ja erityisesti teollisuustoiminta on alusta asti värittänyt vahvasti kaupungin imagoa. Vuonna 2015 Varkaudessa juhlittiin 200-vuotista teollisuuden taivalta. Vuonna 1815 kaupunki sai luvan perustaa Huruskosken ruukin, joka nykyisin tunnetaan Voimakanava-nimellä.

Tämän toiminnan ympärille asutus ja liike-elämän rakennukset syntyivät. 1800-luvun rakennuksista  ovat säilyneet mm. Virkamiesklubi ja Keskuskonttori. Tehtaat ja keskustan historialliset ja modernit tilat ovat tarjonneet mahdollisuuksia järjestää konsertteja. Urbaani miljöö tuo esille kaupungin eri vaiheita ja ne toimivat myös inspiraationa tapahtuman suunnittelussa. Tilalähtöinen ohjelmasuunnittelu luo uuden perspektiivin ja musiikki kiinnittyy vahvemmin alueen identiteettiin. Varkauden kaupungissa on paljon myös monipuolista liiketoimintaa ja pienyrityksiä. Ne ovat tärkeä osa kehitystä ja tulevaisuutta.


Varkauden keskusta-aluetta ympäröi upea luonto ja myös monet nähtävyydet. Alueena Varkaus on melko laaja ja käsittää hyvin erilaisia alueita. Maaseudun alueet ovat merkittävä osa pinta-alaa ja maito- ja lihatuotanto ovat myös olleet olennainen osa Varkautta. KesäKlassisen syntyajatuskin perustui myös maaseudulla pidettävien konserttien ajatukseen. Myös koko Suomen historian näkökulmasta tärkeää maaseudun elinkeinoelämää on pidettävä arvossa. Festivaalin kumppaneina onkin erilaisia maatalousalan yrityksiä tai toimijoita. Heidän työnsä arvostaminen on osa tapahtuman kokonaiskuvaa. Myös musiikki on yhdistetty usein luonnon rauhaan ja itselleni juuri Varkauden maaseudun rauha ja kauniit maisemat ovat jo sinänsä ”musiikkia sielulle”. On hyvin luontevaa yhdistää konserttitoiminta sinne. Usein tapahtumat liitetään vahvasti kaupunkikulttuuriin ja tietyt asuinalueet jäävät helposti ulkopuolelle. Maaseutu ja pastoraaliaiheet ovat innoittaneet myös säveltäjiä. Kansan keskuudessa syntyneiden tanssien musiikki ja rytmiikka ovat jalostuneet myös taidemusiikin kehityksessä.  


Varkauden kauniita vesistömaisemia korostavat jylhät metsät. Metsäteollisuus on yksi Suomen vientiteollisuuden kulmakivistä. KesäKlassisen kumppaneina ovat myös useat metsäteollisuuden yritykset. Maatalouden toiminnan lisäksi myös metsäteollisuuteen liittyvät aspektit ovat nykyään olleet puheenaiheina. Metsäteollisuuden alalla tehdään paljon töitä ekologisen toiminnan puolesta ja pyritään korostamaan kierrättämisen tärkeyttä hyvin monipuolisesti. Varkauden alueella metsäteollisuuden toiminta on vahvasti edustettua.

Metsätalouteen liittyvät yritysmuodot edustavat myös puunkäsittelyn ammattitaitoa. KesäKlassinen on perustunut paljolti jousisoittimien käyttöön ja muusikoiden arvosoittimet ovat todellisia puukäsityön mestariluomuksia. Ne luovat yhdessä musiikin kanssa mielenkiintoisen yhteyden suhteessa Varkauden alueen metsiin ja metsäteollisuuteen. Metsä on myös säveltäjiä ja runoilijoita innoittava aihe. Metsään liittyvä mystiikka on inspiroinut kautta aikojen eri taiteenaloja laajasti.


Kuulijat ja taiteilijat kuuntelijoina. Muusikon työ ei ole aina vain esiintymistä, myöskään taiteellisena johtajana tärkeintä ei ole vain suunnitella esitettävää ohjelmaa. On kyettävä olemaan myös kuuntelijana: ”kuunnella yleisöä”. Musiikilla on konserttitilanteissa vahva ja suora vaikutus yleisöön, mutta se vaikuttaa tunnekokemusten lisäksi hyvin monipuolisesti ympäristöön. Myös ympäristö vaikuttaa hyvin monin eri tavoin musiikkiin, tämä on nähtävissä läpi historian. Tärkeää on kuunnella alueen "puhetta" ja signaaleja. Musiikki on vahvasti sitoutunut juuri alueellisiin aspekteihin.

Taiteellisena johtajana omat suunnitteluun liittyvät agendat ja mahdollisuudet ovat olleet alusta asti vahvasti yhtä juuri ympäröivien tekijöiden kanssa. Ne ovat olennaisia ja tärkeitä rakennuspalikoita, ja  antavat jokaiselle tapahtumalle oman leimansa. Itse pyrin jo lähtökohtaisesti integroimaan tapahtuman tiiviisti alueeseen ja yhteisöön. Yhteistyö on tärkeää myös alueen yhdistysten ja monien eri tahojen suhteen. Tällaisessa laajasti yhteisöllisessä tilanteessa kaikki osapuolet hyötyvät ja se vaikuttaa alueen kiinnostavuuteen hyvin monipuolisesti. 

Matkailuala on tiiviisti linkittynyt kulttuuritoimintaan. Suomessa ja myös ulkomailla mm. klassisen musiikin tapahtumat ovat usein rakentamassa kaupungin identiteettiä. Varkaudessa on useita kesän aikana pidettäviä merkittäviä tapahtumia, jotka tuovat eloa ja lisäävät houkuttelevuutta. Vastaavasti myös ympärivuotinen tarjonta tuottaa mahdollisuuksia.

Kerran vuodessa tapahtuva konserttiviikko voi aktivoida konserttikävijöitä eri puolilta Suomea ja myös ulkomailta. Oikein valjastettu markkinointikoneisto tarjoaa ideoita vierailulle Varkauteen. KesäKlassinen on tammikuussa 2020 myös Matkamessuilla mukana. Saimaan alueen aktiivinen yhteistoiminta tarjoaa uusia ulottuvuuksia kaikille osapuolille. Suomessa esimerkiksi Lapin alueella on merkittävä maine globaalisti. Kenties Saimaan alue ja Varkaus osana sitä, voivat kehittyä tunnetuksi matkailuvaltiksi. Varkautta on Matkamessuilla edustamassa useita yrityksiä ja yhdistyksiä.


Musiikilla on monet kasvot tapahtuman järjestämisen näkökulmasta. Musiikin vahva ja jopa selittämätön voima voi vaikuttaa alueellisesti monenlaisia asioita, myös musiikkiin suoraan liittymättömiä asioita. Tällaisia ovat ekonomiset ja yhteisölliset piirteet. Musiikki -ja kulttuuritapahtumat voivat olla matkailualan vientituotteita, kuten muutkin kaupungin ja alueen imagoon liittyvät palvelut. Tekstini alussa käänsin katseen kauas menneisyyteen, pohtien musiikin alkuperää. Musiikin ja sen vaikutuspiirin kehitys on kuitenkin jatkumoa, kohti tulevaisuutta. Tapahtuman aktiivinen ideointi alkoi noin neljä vuotta sitten joulukuussa ja suunnittelut ovat jo käynnissä ensi kesää ja tulevaisuutta ajatellen. On innoittavaa olla osa musiikin pitkää ja kiehtovaa historiaa ja tarinaa. Musiikin avulla kehittämässä Varkauden näkyvyyttä ja olla luomassa jotain, mitä ei vielä ole.


Hyvää ensimmäistä adventtisunnuntaita!


Markus Hallikainen, taiteellinen johtaja

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Ensimmäinen blogitekstini koskaan, jännän äärellä

Mielikuvien rikas maailma

Festivaaliviikon tausta-ajatukset ja muuta!